Kapacita školy, která dlouhodobě nedostačovala, se tak navýšila. „Kmenové třídy pro prvňáčky, které se nacházejí v přistavěné části, jsou připraveny od prvního školního dne, zbylé třídy včetně odborných učeben, sekretariáty a kni-hovna se budou průběžně dovybavovat, výuku, která sem bude postupně přesouvána, to ale neomezí. Škola získá moderní zázemí doplněné o technologie, špičkové vybavení odborných učeben, elektronické tabule nevyjímaje,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Celkově je kapacita školy navýšena o devadesát míst. Rekonstrukcí prošla i jídelna, kuchyň je zmodernizovaná, prostor jídelny je větší a vybavený novým interiérem. „Každé patro přístavby je navíc propojeno s původní budovou, tak aby děti při svých cestách na oběd či při přesunech do odborných učeben mohly objektem bez problému procházet v každém podlaží,“ popsal primátor Martin Charvát. Práce na přístavbě vyšly městský rozpočet na necelých 122 milionů korun včetně DPH, dalších téměř 10 milionů korun město investuje do vybavení přístavby nábytkem a počítačovou technikou.