Letos v únoru bylo poprvé u zápisu 780 dětí a po loňském odkladu jich nastoupí 173. Pro nadcházející školní rok pak zažádali o odkladškolní docházky rodiče 146 dětí. „Celkem by tedy mělo od 1. září letošního roku usednout do lavic prvních tříd 807 prvňáčků,“ uvedla vedoucí odboru školství pardubického magistrátu Jaroslava Zemánková.

> Není pak bez zajímavosti, že ačkoliv v celém Pardubickém kraji prvňáčků ubývá, pardubický okres je letos výjimkou. Loni však v Pardubicích a okolních obcích oproti předchozímu roku ubylo 180 dětí. Pardubice již musely kvůli úbytku dětí zrušit základní školy v Mozartově ulici, Nemošicích a loni v Gorkého ulici.