Počet prvňáků rok od roku roste. K zápisu přišlo letos téměř třináct set dětí, což je o padesát více než loni. „Asi 170 z nich bude mít povinnou školní docházku odloženou. Žádost o odklad podávají rodiče dětí až do konce května. Počet budoucích prvňáčků lze proto zatím jen odhadovat," objasnila vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic Ivana Liedermanová.

Největší zájem

Největší zájem zaznamenali na Základní škole (ZŠ) Polabiny I, kam se spolu se svými rodiči dostavilo 123 dětí.
Druhou nejvíce preferovanou byla ZŠ Studánka se 116 dětmi a třetí ZŠ Pardubice – Polabiny, Nadporučíka Eliáše, kde se zapsalo 109 dětí.
„Školský zákon nevylučuje podání více než jedné žádosti k přijetí dítěte do základní školy, zákonní zástupci osmatřiceti dětí proto zapsali své dítě na více než jednu školu v Pardubicích," vysvětlila Ivana Liedermanová.

Počet dětí roste

Loni nastoupilo do prvních  tříd základních škol 1023 dětí, tedy o 99 žáků více než v minulém roce. „Stejně tak i pro nadcházející školní rok očekáváme nárůst počtu prvňáků. Na základní školy přechází nyní silné ročníky z mateřských škol. Vzhledem k demografickým prognózám tedy neuvažujeme o redukci námi zřizovaných škol," dodala.
Naposledy byla síť základních škol optimalizována před deseti lety.