Jméno: Květoslava Jeníčková
Datum a místo narození:
7. 11. 1946 Lázně Bohdaneč
Rodinný stav: rozvedená, dvě děti
Původní povolání: zem. inženýr
Politická strana: Nestraníci

Jaké budou vaše první kroky ve funkci starosty?
Mám za sebou první pracovní den. Formální předávací protokol funkce starosty s výpisy z účetnictví města je podepsán. Jiné předání funkce starosty a tajemníka, kterou jsem zároveň přebírala, neproběhlo. Radnici jsem našla ve stavu, který jsem očekávala. Prázdné stoly, skříně a počítače jsou pro mne naopak dobrým startem k novému začátku.
První co udělám je, že budu měnit atmosféru na pracovišti. Atmosféra strachu, která na úřadě vládla, ničemu neprospívá. První pracovní porada s vedoucími odboru mě přesvědčila, že se to rychle podaří. Věcně budu hledat pro úřad dobrého manažera a velmi rychle musíme dokončit práce na rozpočtu pro rok 2011 a připravit prosincové zasedání zastupitelstva.

Jaké projekty budete připravovat jako první?
Z takzvaně měkkých (neinvestičních) projektů se budeme snažit co nejrychleji zformulovat dlouhodobou vizi dalšího rozvoje města, podobně, jako jsme to udělali zhruba před deseti lety. Takovýto přístup se nám velmi osvědčil a jsem si jistá, že je to v našem městě znát. Navíc pořizujeme nový územní plán, který by měl naplnění zvolené strategie podporovat. Jde tedy o důležitý úkol, který nechci podcenit.
V investiční oblasti se jednoznačně budeme věnovat Základní škole na náměstí. Věřím, že se nám podaří dohnat ztracené čtyři roky a proinvestovat zde ještě nějakou z evropských dotací. Prioritou je sportovní hala pro základní školu a veřejnost.

Ve kterých projektech budete pokračovat z předchozího volebního období?
O žádném projektu, na který by se dalo „normálně“ navázat a dokončit jej, bohužel nevím, kromě „rozjetého“ už zmíněného nového územního plánu. Rádi bychom zrealizovali 2. etapu projektu rekonstrukce lokality v Ráji. To je ale „náš“ projekt, který je připraven z předchozích volebních obdobích.

Který projekt z uplynulého volebního období se nejvíce povedl?
Nejvýraznějším počinem byla rekonstrukce lokality V Ráji. Jde o část města, která přímo navazuje na již dříve opravené náměstí, rovněž z tužky arch. Picka. Jde o vkusně a funkčně navržené dílo. Bohužel realizační fáze projektu neprobíhala ze strany města jako investora zcela standardním způsobem, kdy je stavba pod pečlivou kontrolou investora i autora, což se projevilo v mnoha detailech, které ne vždy lze napravit. Celkově je však výsledek povedený. Zdařilá rekonstrukce podporuje lázeňský charakter města, ve kterém spatřujeme největší bohatství našeho města.