„První dva úseky jsou téměř kompletně připraveny k zahájení stavby. Na začátku června bude vypsáno druhé kolo výběrového řízení na dodavatele stavby. V rámci druhého kola budou osloveni s návrhem na podání konkrétní nabídky již pouze úspěšní uchazeči z kola prvního," uvedl pardubický poslanec Martin Kolovratník.

Obec Jaroslav na Pardubicku a její okolí v současnosti doplácí na objížďku I/35, protože na přilehlé komunikace je směřována veškerá silniční doprava, včetně kamionové. Ty ale nejsou přizpůsobeny tomuto druhu dopravy, což se projevilo na jejich stavu. "Iniciovali jsme dohodu o takzvaném sdruženém financování mezi Pardubickým krajem a ŘSD," řekl Martin Kolovratník, který je zároveň předsedou Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43.

„ŘSD si je vědomo, že k poškození silnice II/305 došlo kvůli objížďce. Nicméně ze zákona může silnici uvést pouze do původního stavu, což v praxi znamená, že se na silnicích objeví „tradiční" záplaty. Takto to ale řešit nechceme, proto dnes vznikla dohoda, že Pardubický kraj společně s ŘSD připraví projekt, na jehož konci bude úplně nová silnice z Jaroslavi až do Horního Jelení. Místo toho, aby ŘSD investovalo do oprav, přispěje Pardubickému kraji na výstavbu této nové silnice," dodal Kolovratník.

Situace se vyíjí i na dalších, navazujících úsecích budoucí dálnice D35, zejména v oblasti Vysokého Mýta a Litomyšle. „Úsek Vysoké Mýto – Džbánov je ve stadiu podané žádosti o vydání územního rozhodnutí a nyní čekáme na rozhodnutí. Předchozí úsek Ostrov – Vysoké Mýto je teprve ve stadiu dokončování podkladů pro podání této žádosti," upřesňil ředitel krajské správy ŘSD Bohumil Vebr.

„V úseku Ostrov – Vysoké Mýto došlo k mírnému zpoždění v důsledku změny kategorizace budoucího tunelu u obce Vraclav. Z tohoto důvodu máme pro toto zpoždění pochopení. Nakonec nejedná se o výrazné opoždění. Žádost o vydání územního rozhodnutí by měla být podána zhruba koncem srpna 2017," dodal Vebr.

ŘSD na jaře zadalo vyprojektování dvou variant trasy, která bude objíždět Litomyšl. Obě se nacházejí v koridoru vymezeném krajským územním plánem, liší se ale v podstatných detailech, jako je výška zářezu v terénu nebo blízkost k jednotlivým obcím. "Tyto varianty posoudí ŘSD během června nejdříve se starosty obcí a poté na otevřeném veřejném zasedání. Teprve následně vybere tu variantu, která je pro zdejší obyvatele více přijatelná," vysvětlil Martin Kolovratník.