Je svým způsobem první, která za existence krajů vyrostla na „zelené louce" na jižním okraji Přelouče.

Přelouč patří k menším hasičským stanicím v regionu, přesto si novou stanici zaslouží. Ta předchozí totiž kvůli svému umístění v úzké uličce neumožňovala bezproblémový výjezd rozměrné hasičské techniky.
Ta nová už má všechno, co chybělo či nedostačovalo v té předešlé.

Dílnu, chemickou místnost, ale i na dobré úrovni vybavenou kuchyni.


Stanice měla být hotova do srpna loňského roku. Jenže, nastaly komplikace.

„Stavba byla zahájena 26. června roku 2014. Původní termín dokončení byl stanoven na srpen 2015. Na jaře 2016 ale Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje odstoupil od smlouvy s firmou JMA, z důvodu jejího prodlení s dokončením díla. Následně společnost JMA skončila v insolvenčním řízení," uvedl při slavnostním otevření ředitel krajských hasičů Miroslav Kvasnička. Stavba se tak protáhla o rok.

Videoprohlídka nové stanice HZS Pardubického kraje v Přelouči

HZS Přelouč
Hasiči ze stanice v Přelouči zasahovali v roce 2015 celkem u 214 událostí. Od počátku roku 2016 do 23. října již zaznamenáváme 192 výjezdů (z toho 42 požárů, 51 dopravních nehod, 10 úniků nebez-pečných látek, 75 tech-nických zásahů a 14 planých poplachů).