Soutěže na ceny

Dalším klíčovým bodem je zavedení otevřených elektronických soutěží na ceny léčivých přípravků mezi farmaceutickými firmami.
„Znamená to, že Státní ústav pro kontrolu léčiv bude moci na základě zadání zdravotních pojišťoven vypsat soutěž mezi dodavateli léčivých přípravků o co nejnižší ceny léků,“ uvádí poslanec za TOP09 Jiří Skalický a dodává: „Na dodržení přesných podmínek bude dohlížet ministerstvo zdravotnictví. Těmito soutěžemi se sníží ceny léků pro pacienty a současně se ušetří i v sektoru veřejného zdravotního pojištění.“

Co je standard?

Novela poprvé zavádí definici standardní péče a současně umožňuje pacientům a klientům si v jednotlivých případech připlatit za tzv. nadstandard. „Zjednodušeně lze říci, že zdravotní péče poskytovaná v současné době v naší republice je brána jako standardní. V jednotlivých případech bude možné připlatit si například při implantaci očních čoček, eventuálně při výměně kyčelního kloubu,“ vysvětluje Jiří Skalický.

Tím, že v lékárnách lidé zaplatí celou částku za levnější léky do 50 korun, se vytvoří prostor pro vyšší úhradu drahých léků pro specializovanou léčbu, které potřebují vážně nemocní pacienti, například lidé s onkologickým onemocněním. Novela sníží ceny u generických léčiv o 32 procenta při vstupu prvního generika a umožní také urychlit vstup generických léčiv na trh za pouhé dva měsíce, protože zjednoduší a zrychlí správní řízení o cenách.

„Znamená to, že nebudeme muset dlouho čekat na nové generické léky a zkrátí se doba, za kterou se nový, levnější lék se stejným účinkem objeví na trhu,“ ubezpečuje poslanec za TOP09. Zvýší se také poplatek za ošetřovací den v nemocnici ze současných 60 korun na 100 korun.

Slučování pojišťoven

„Novela umožní proces, který povede ke slučování zdravotních pojišťoven. Příkladem může být sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny, což mimo jiné povede k úspoře režijních nákladů a opět zbude více peněz pro zdravotní péči. Pokračuje tak vládou slíbený proces slučování zdravotních pojišťoven, jehož výsledkem by měla být v budoucnu existence pouze několika silných pojišťoven,“ uzavírá Jiří Skalický.

(zc, red)