Takzvaný psovodský letní tábor pořádalo Výcvikové středisko psů ze Spojila.

Vedoucí střediska Jan Štěpánek připravil pro účastníky i jejich psy bohatý a často náročný výcvikový program, který nezapomínal ani na dětské účastníky, které se s rodinami psovodů účastnily této „pracovní“ dovolené pod stanem.

Kromě strážníků z Pardubic, Lázní Bohdanče a Časlavi se speciálního tábora učastnili i další psovodi, kteří cvičí pracovní psy pro jiné než policejní účely.

„Cvičilo se hlavně odpoledne a především v nočních hodinách. Strážníci si tak mohli vyzkoušet i různé náročnější zákroky, na jejichž nácvik často nezbývá v běžné službě příliš času,“ uvedl Jan Štěpánek.

„Noční výcviky velmi oceňujeme, přes rok se k nim dostaneme jen málo. I když také právě proto to byl dost náročný týden, neboť dlouho do noci se cvičí a přes den toho samozřejmě moc nenaspíte, protože děti se dožadují pozornosti,“ dodává s úsměvem vrchní strážník Pavel Řehoř, který je také psovodem Městské policie Lázně Bohdaneč.