Hojný byl ještě pyl málo alergizující borovice a v ovzduší se objevoval v malém množství pyl černého bezu, řepky olejky, šťovíku, jitrocele, akátu a jírovce. Sezona dubu již končí.

Dominantní alergeny

v tomto týdnu jsou
trávy, černý bez, šťovík,
jitrocel, jírovec, řepka

Očekáváme rychlý nástup plné sezony trav. S ohledem na předpokládané vlhčí počasí bude koncentrace pylových alergenů v ovzduší výrazně kolísat – v suchých slunných dnech se značně zvýší, v dešti naopak prudce poklesne. Vedle pylu trav se bude objevovat také pyl jitrocele a šťovíku, na alergických potížích se může rovněž podílet pyl černého bezu a jírovce. Kvetoucí akáty téměř nealergizují, citlivé osoby ale může dráždit jejich vůně. Nově se začne objevovat pyl málo alergizující kopřivy. V blízkosti kvetoucích polí může vyvolávat potíže řepka olejka. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spór vzdušných plísní.