„Předpokládaný návrh rozpočtu je schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt smluvně úvěrem od Evropské investiční banky. Přepokládáme také zapojení přebytku hospodaření kraje zroku 2007,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek a dodal: „Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2007 předpokládáme příjmy v příštímroce vyšší, a to zdůvodu očekávaného doplatku podílu kraje na sdílených daních roku 2007.“

Vroce 2008 počítá návrh rozpočtu spříjmy ve výši 3274512800 Kč, celkové výdaje jsou očekávány ve výši 3728800840 Kč. Ztéto částky běžné výdaje činní cca 54,8 %, kapitálové výdaje cca 16,9 %, granty cca 1,4 % a výdaje na spolufinancování projektů EU budou činit cca 19,8 %. Zpracování návrhu rozpočtu předcházela mnohá meziresortní jednání členů rady.