„Chtěli jsme se podívat na místa, kde zásah proti viru H5N1 probíhal a zjistit současnou situaci vtěchto lokalitách. Uvítali jsme zprávu, že se družstvo po likvidaci statisíců kusů drůbeže vrátilo zpět na obchodní trh,“ řekl vicehejtman a úřadující předseda bezpečnostní rady Roman Línek. Bezpečnostní rada se však zabývala i dalšími záležitostmi voblasti krizového řízení. Pravděpodobně nejzávaznějším bodem jednání byla aktualizace havarijního a krizového plánu. Havarijní plán Pardubického kraje je aktualizován každoročně a slouží pro provádění záchranných a likvidačních prací na území regionu. Vtéto nové verzi, kterou bezpečnostní rada schválila a která bude platná od 1. ledna 2008, byly aktualizovány např. části týkající se veterinárních a hygienických opatření – mimo jiné vsouvislosti sptačí chřipkou – či plán veřejného pořádku a bezpečnosti a plán odstranění odpadů vzniklých při řešení mimořádné události.

„Jednání bezpečnostní rady bylo především bilanční. Vyhodnotili jsme také likvidaci skladu nebezpečného odpadu ve Chvaleticích i cvičení integrovaného záchranného systému, kterých bylo vroce 2007 hned několik,“ dodal Línek. Sklad ve Chvaleticích byl Českou inspekcí životního prostředí zjištěn včervnu 2006. Při prvotním průzkumu tu odborníci zjistili velké množství nebezpečného odpadu včetně vysoce toxických a toxických plynů. Během následujících měsíců tu pak bylo zjištěno, roztříděno a patřičným způsobem zlikvidováno celkem 117649 kg odpadů. Ztoho bylo 46,73 kg jaderných materiálů, 9,37 kg psychotropních a návykových látek, 119,40 kg explosivních materiálů, 23888 kg toxických odpadů a 12763,4 kg oxidujících materiálů. Práce byly ukončeny předáním lokality správci konkurzní podstaty areálu dne 12. listopadu 2007.

Postupně od 18. září vOsíku u Litomyšle, vKrálíkách (21. září) a vChrudimi (25. září) proběhlo taktické cvičení složek IZS a krizových štábů obcí srozšířenou působností pod názvem „Transport NL 2007“. Simulovalo dopravní nehodu nákladního automobilu přepravujícího nebezpečnou látku.

„Činnosti zasahujících složek byly provedeny ve stanovených časových limitech, ukázaly se však nedostatky vnejednotném vybavení jednotlivých stanic hasičského záchranného sboru, nedostatku hasičů na místě zásahu a z toho vyplývající improvizace štábů velitele zásahu. Řešením by mohlo být zřízení mobilního stanoviště štábu, sjednocení vybavení stanic HZS, což závisí na finančních prostředcích, a také zapojení sborů dobrovolných hasičů do akcí,“ uvedl náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Josef Jelínek.

„Vyhodnotili jsme také součinnost Pardubického kraje na celostátním štábním protipovodňovém cvičení Vltava a Labe 2007, které až na drobné nedostatky především vkomunikaci sobcemi proběhlo zdárně. Pardubický magistrát při cvičení vyzkoušel vpraxi i osazení mobilního hrazení na protipovodňových hrázích řeky Chrudimky a čerpání povrchové vody za hrázemi vprostoru Ráby,“ dodal člen bezpečnostní rady a radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí Petr Šilar sdoplněním, že do závěru tohoto cvičení prolnula skutečná povodňová situace na některých tocích.