V církevním kalendáři je Valerián. Světec žil ve 4. nebo 5. století. Byl biskupem v Abbenze v Africe. Po vpádu germánských Vandalů, kteří vyznávali ariánské učení, ho údajně vyhnali do pouště, kde pravděpodobně zemřel jako mučedník. Ariánští Vandalové ho totiž chtěli donutit, aby jim přenechal řízení církve, on to ale odmítl. V některých kalendářích bychom objevili Kristinu či Kristiánu a od ní odvozeného Kristiána. Světice, která se váže k tomuto jménu, žila ve 4. století v Gruzii. Její modlitby uzdravily nemocnou královnu.