V církevním kalendáři je dnes památka Povýšení svatého Kříže. Podle legendy na hoře Kalvárii nalezla sv. Helena kříž, na kterém byl ukřižován Kristus. Část relikvie dala obložit stříbrem. Na místě, kde byl Ježíš Kristus pochován, zbudoval císař Konstantin Veliký nádhernou baziliku, v níž byl vztyčen křesťanský kříž. Právě na památku posvěcení tohoto chrámu byla zavedena slavnost Povýšení svatého Kříže.

Je zajímavé, že se tento svátek slaví déle než svátek Nalezení sv. Kříže. Ten byl zaveden teprve v 8. století, kdežto slavnost Povýšení sv. Kříže mají v řecké církvi již od 4. století.