Vládou plánované zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) u potravin z 10 na 17,5 či dokonce na 19 procent považuje Václav Kroutil (na snímku), radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov, za zradu nejen spotřebitelů, ale hlavně českých zemědělců i potravinářů.

Znovu zvítězí nekvalitní potraviny

„Lidé budou státem nuceni šetřit a vybírat si levnější, ale také často méně kvalitní potraviny dovezené z ciziny nebo budou jezdit k našim sousedům. Je třeba připomenout, že vyjma Slovenska a Dánska mají prakticky všechny evropské země, včetně našich sousedních států, sníženou sazbu DPH na potraviny. V některých státech mají takzvané základní potraviny dokonce i nulovou sazbu. Zvýšením DPH tedy dojde k tomu, že levné a levnější bude vítězit, a to podle mého názoru není pro konkurenceschopnost českých potravinářů možné,“ uvedl Kroutil.

Ten je přesvědčený, že po zvýšení DPH u potravin lze jen těžko očekávat, že zahraniční obchodní řetězce ustoupí ze svých tučných marží, takže zvýšenou cenu zaplatí konečný spotřebitel.

Na řadu prý přijde další trojský kůň

„Vláda si evidentně neuvědomuje, že každý chléb, který si spotřebitel koupí, musel být nejdříve pekařem upečen, mouka mlynářem umleta, a zemědělec musel zrno žnout a set. Zvýšení DPH u potravin, ale i zdražení energií se promítnou ve všech prvcích vstupujících do výroby. Je to ukázkový trojský kůň přivezený domů všem, kteří se podílejí na výrobě potravin. Lze tedy očekávat, že se bude i nadále prohlubovat záporná bilance agrárního obchodu. Nemluvě o oslabení potravinové nezávislosti České republiky,“ pokračoval radní.

Certifikát a diplom. Nepřijdou vniveč?

Představitel Pardubického kraje má také obavy, že dlouholetá a usilovná propagační činnost kvalitních potravinářských výrobků, které napomáhá každoroční soutěž MLS Pardubického kraje, v kontextu posledních událostí přijde vniveč. „Nechceme udělovat certifikáty a diplomy nejkvalitnějším výrobkům bez konečného efektu, tj. bez toho, aby si tyto výrobky koupil konečný spotřebitel,“ uzavřel Václav Kroutil.

(veh)