O dalším osudu památkově chráněné Pasáže jednala v úterý Rada města Pardubic. Zabývala se návrhy, které jí předložil Městský rozvojový fond Pardubice, do jehož majetku je Pasáž vložena.

V podstatě jde o pět variant, jak dále s objektem naložit. Jednu z nich radní již ale dopředu vylučují, a to zakonzervování současného stavu.
Pět variant řešení navrhlo představenstvo Městského rozvojového fondu Pardubice poté, co zastupitelé města odmítli Pasáž prodat jedinému zájemci o koupi dvou objektů na třídě Míru i s pozemky. Jde o zakonzervování stávajícího stavu, rekonstrukci objektu z vlastních zdrojů, přípravu nového prodeje, založení obchodní společnosti s účastí soukromé firmy, která by rekonstrukci financovala, a jako poslední z pětice variant je cesta dlouhodobého pronájmu nájemci, jenž zajistí rekonstrukci Pasáže.

Deml: Dům opravit

Ačkoli radní Pardubic na svém úterním jednání doporučili představenstvu fondu rozpracovat všechny navržené varianty, a to do konce letošního srpna, některé z nich se již nyní jeví jako málo reálné. „Rozhodně bychom chtěli, aby v tuto chvíli se objekt nezakonzervoval, je potřeba to řešit - opravit a upravit,“ říká primátor Jaroslav Deml. „To preferujeme, ale samozřejmě po dopracování příslušných záměrů a to jak ze stránky technické, tak i ekonomické, se budeme rozhodovat dále. Z jednání rady to vypadá, že by se upřednostňovala rekonstrukce Pasáže vlastními silami. Ale nebrání nic tomu, že by se měly posoudit všechny varianty.“

Pasáž projektovaná známým architektem Ladislavem Machoněm byla postavena ve 20. letech minulého století a v průběhu doby se stala majetkem města. Z připravené rekonstrukce byla nakonec provedena jen omezená část v části směrem do hlavní třídy. Zbývající prostory, včetně vyklizených a opuštěných bytů, jsou ve stavu, který neodpovídá významu této památky. Do obchodní veřejné soutěže na prodej Pasáže se přihlásili jenom dva zájemci, z nichž pouze jeden splnil její podmínky.

Nabídka Pražské správy nemovitostí ve výši 46 milionů se ale radním i zastupitelům města zdála příliš nízká, a tak byla soutěž v květnu ukončena bez vybrání vítěze. Nyní město hledá cestu jak Pasáž opravit.