1. Informace hejtmana a radních o činnosti
2. Čerpání rozpočtu Pardubického kraje za I. čtvrtletí roku 2007
3. Majetkové záležitosti Pardubického kraje
4. Rozpočtové opatření v kapitole odbor majetkový a stavebního řádu
5. Zadání zakázky na poskytnutí úvěru pro nemocnice Pk
6. Informace o přidělení veřejné zakázky v oblasti zdravotnictví
7. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací Pk v oblasti zdravotnictví za rok 2006
8. Záležitosti nemocnic Pardubického kraje
9. Záležitosti v oblasti školství
10. Mediální kampaň na podporu celoživotního vzdělávání a propagaci vzdělávání dospělých v Pk
11. Investiční akce v oblasti dopravy
12. Investiční akce v oblasti školství
13. Smluvní záležitosti v kapitole strategického rozvoje kraje
14. Záležitosti cestovního ruchu
15. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí 6
16. Dodatek k dohodě o právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele při výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče
17. Vyhodnocení grantů Pardubického kraje za rok 2006
18. Uvolnění finančních prostředků na prezentační akce Pk
19. Zahraniční pracovní cesty
20. Různé