Novou střechu včetně typické věžičky dostala bohdanečská radnice již loni. Letos město plánuje provést další stavební úpravy této kulturní památky z šestnáctého století.
„Plány na modernizaci radniční restaurace visely ve vzduchu již delší dobu," sdělila starostka Lázní Bohdaneč Květoslava Jeníčková.

Teprve vyklizením restaurace po posledním nájemci, kterému vypršela několikaletá nájemní smlouva koncem loňského roku, se odhalily prostory radniční restaurace v „celé kráse".

Poměrně nevhodné stavební úpravy

Necitlivé stavební úpravy či nepříliš šťastné a mnohdy také zbytečné rozdělení prostoru již neodpovídaly současným požadavkům, ale ani charakteru budovy.
„Proto byl přizván architekt, který ve svém návrhu navrátil historicky cennému prostoru pod klenbami jeho reprezentativní hodnotu," konstatovala Lenka Křivská z odboru rozvoje města.

Restauraci otevřou v druhé půlce roku

„První návrh úprav dostala k nahlédnutí nejen rada města a pracovníci památkového ústavu, ale také zájemci o provozování restaurace, kteří předložili městu své nabídky," poznamenala Lenka Křivská a dodala, že budoucí provozovatel restaurace bude mít možnost spolupracovat při přípravě projektové dokumentace.

„Restaurace Radnice by mohla znovu přivítat své hosty v druhé polovině letošního roku," řekla Lenka Křivská.
„Na stavební úpravy restauračních prostor naváže obnova fasády celé budovy," informovala Deník starostka Lázní Bohdaneč Květoslava Jeníčková.