„Termokamera je schopna změřit teplotu na vzdálenost zhruba pěti metrů a funguje na principu infračervené detekční pistole snímající tři hlavní body – čelo, uši a krk, tedy místa, na kterých dochází k intenzivnímu měření tělesné teploty jednotlivých osob,“ popsal náměstek primátora Petr Kvaš. Systém je napojen na operační středisko Městské policie Pardubice. Jakmile je u klienta naměřena zvýšená teplota, strážníci informují zaměstnance živnostenského úřadu. „Klientovi bude vstup do budovy zamezen s prosbou, aby přišel své záležitosti vyřídit později či, pokud to bude možné, se s úředníky spojil telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu,“ doplnil Petr Kvaš. V pondělí živnostenský úřad navštívilo celkem 41 klientů, radnice nezaznamenala žádný případ zvýšené teploty.

Pardubičtí obyvatelé mohou své záležitosti na jednotlivých agendách magistrátu vyřizovat v rámci upravených úředních hodin v pondělí a ve středu, vždy od 8 do 11 hodin. Radnice přesto apeluje na občany, aby osobní kontakt omezili na minimum a navštěvovali úřad opravdu jen v neodkladných případech.

Kardiologie pardubické nemocnice
Dobré zprávy: Kardiologie už funguje a testování se rozjíždí