Město jim rozdělilo téměř 200 tisíc korun.

Ocenění byla rozdělena mezi 137 žáků ze základních, základních uměleckých škol a nižších gymnázií a 31 studentů středních škol.

„Je nutné pomáhat slabším, ale nesmíme zapomínat na podporu talentu a nadání, kterého je v pardubických školách podle dosahovaných výsledků spousta. Děkuji všem dětem, jejich rodičům, ale i pedagogům a ředitelům škol, že s tímto nadáním pracují, protože talent sám o sobě nestačí, je třeba na něm dlouhodobě pracovat,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký.

Žáci a studenti pardubických škol dosáhli vynikajících úspěchů v nejrůznějších oblastech vzdělání, jako je například chemie, matematika, cizí jazyky, robotika, ale i v uměleckých oborech.

„Cenu Fair play si za pomoc vysílenému a dezorientovanému pánovi na vozíčku odnesl Ondřej Vorlíček ze ZŠ Polabiny Prodloužená. V rámci oceňování nezapomínáme i na morální hodnoty. Dobré příklady táhnou a i mezi žáky škol můžeme najít vzory pro ostatní,“ dodal Rychtecký.

Školy mají možnost nominovat své nadané žáky a studenty pravidelně na konci školního roku nebo během měsíce září, o oceněných pak rozhoduje Rada města Pardubic, a to na základě doporučení Komise pro výchovu a vzdělávání.