„Ve školkách jsme s personálním zajištěním na hraně, řada maminek musela po uzavření škol zůstat doma s vlastními dětmi, k tomu se přidávají nařízené karantény. Některé školky po ukončení karantény otvíráme, další jsme nuceni zavřít, nebo omezit provoz některých tříd. Do mateřských škol dnes chodí zhruba třetina dětí. Kmenovým zaměstnancům se zajištěním provozu pomáhají pedagogové a další zaměstnanci základních škol, ale ani tyto kapacity nejsou nevyčerpatelné. Proto žádáme rodiče o pomoc,“ řekl náměstek pardubického primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký.

Město se proto dopisem obrátilo na rodiče, zejména ty na rodičovské dovolené, na ty, kteří čerpají ošetřovné na další děti, i na rodiče, kteří mají možnost vykonávat práci z domu, aby děti v současné době do školek neposílali.