Město Pardubice, které je zřizovatelem Dopravního podniku města Pardubic, se mělo od dubna připojit k Integrovanému dopravnímu systému Pardubického kraje (IDS Pk). Ten má za cíl propojit jednotlivé druhy hromadné dopravy v jeden systém a s jednou jízdenkou. Zapojení města do krajského systému se však může zkomplikovat.

Radnice totiž trvá na tom, aby zůstalo zachováno vzájemné uznávání čipových karet mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, které obě velká města zavedla v loňském roce.

„Dopravní podnik města Pardubic je v podstatě největší přepravce,“ uvedl náměstek primátora Alexandr Krejčíř.

„Když jsme jako rada schvalovali přistoupení k IDS Pk, tak jsme si dali zásadní podmínku, že nesmí být zrušeno vzájemné uznávání jízdného mezi Pardubicemi a Hradcem. Obě města zavedla odbavovací systém, máme stejného dodavatele. Dneska umíme uznávat jednotlivé jízdné, připravujeme uznávání časových jízdenek a můžeme se bavit i o seniorpasech. Tím, že bychom do IDS Pk přistoupili, tak by bohužel mohlo dojít k tomu, že se od Hradce opět jakoby ,odřízneme’. To je pro nás nepřijatelné a my jsme to Pardubickému kraji řekli.“

Úprava softwaru

Podle Krejčíře je možné, že kraj si postoj města neuvědomuje s dostatečnou vážností.

Od dubna by ještě problémy při uznávání jízdného mezi oběma metropolemi neměly nastat, komplikace by podle Krejčíře následovaly až v dalších etapách po zapojení ostatních meziměstských přepravců. „V tu chvíli by došlo k tomu, že naše karty nebudou akceptovatelné v Hradci,“ upozornil Alexandr Krejčíř.

Aby systém i s Hradcem Králové fungoval, je nutné upravit jeho software, což bude stát i nějaké prostředky.

Podle Alexandra Krejčíře by tak měl Pardubický kraj začít jednat s královéhradeckou radnicí, případně i krajskou samosprávou. „Pokud nebudeme mít jistotu, tak k prvnímu dubnu náš dopravní podnik k IDS Pk ještě nepřistoupí, protože si nemůžeme ohrozit vzájemné uznávání čipových karet,“ dodal Krejčíř, který je současně předsedou představenstva Dopravního podniku města Pardubic.