Ten je sestaven jako vyrovnaný a počítá s příjmy a výdaji pro město samotné ve výši jeden a půl miliardy korun, k tomu osm městských obvodů bude hospodařit v roce 2008 se zhruba 240 miliony korun. Zastupitelé města by měli rovněž například odhlasovat nesouhlasné stanovisko se záměrem znovuobnovení provozu spalovny v areálu Synthesie.