„Vsoučasné době je pro městskou policii obtížné kontrolovat, zda majitel za svého psa poplatek platí. Nová evidence by měla pomoci tyto lidi odhalit. Zvýšení poplatku reflektuje fakt, že zejména na sídlištích a vcentru města jsou výdaje na úklid po psech výrazně vyšší, než vybrané poplatky. Ani toto zvýšení poplatků nebude na pokrytí nákladů stačit,“ řekl primátor Pardubic JaroslavDeml.

Městské obvody, které mají na starost evidenci psů, hovoří ozhruba osmi a půl tisíci přihlášených zvířat. Podle odhadu skutečného stavu tak není majiteli přihlášeno na jeden a půl tisíce psů. Od první ledna ale začne platit nová vyhláška, podle níž budou majitelé povinni vyplnit na svém městském obvodu ohlašovací kartu. Vní bude popsáno plemeno psa, jeho zbarvení svěkem a další údaje, například otetování či čipování, které usnadní jeho identifikaci.

„Kčásti počítačové databáze, která ztěchto údajů vznikne, bude mít přístup městská policie. Díky ní bude schopna snadněji identifikovat majitele zatoulaného psa, ale také odhalit ty, kteří chovají psa takzvaně načerno, tedy bez zaplacení místního poplatku. Onedostatečnosti současné evidence svědčí fakt, že strážníci vPardubicích ročně odchytí a předají do útulku na tři sta psů, unichž nejsou schopni určit majitele,“ uvedla Nataša Hradní ztiskového úseku magistrátu.

Snovou evidencí psů budou vydány ijednotné registrační známky, jež majitelé zvířete dostanou při jeho zaevidování.. Identifikaci psů usnadní ibarva známek. „Jinou barvu známky bude mít pes hlášený vrodinných domech vokrajových částech Pardubic, za kterého se ročně platí pouze sto korun, jinou pes přihlášený vtěchto lokalitách vbytových domech a jinou psi, jejichž majitelé žijí ve zbývajících částech města,“ upřesňuje Nataša Hradní. „Díky tomuto odlišení bude také snadnější určit, zda je zvíře přihlášeno uskutečného chovatele, nebo uněkoho jiného vlokalitě, kde je poplatek zdržení psa nižší.“ Novou vyhláškou, kterou zastupitelé Pardubic schválili vúterý, se mění ivýše místního poplatku. Rozmezí poplatku se bude pohybovat od stokoruny až po patnáct set korun.