„Místní vandalismus je velkým a stále narůstajícím problémem, se kterým už dlouhou dobu bojujeme,“ sdělil starosta Hladík. Dosavadním spojencem města byla Policie ČR a Městská policie Pardubice, která působí v Holicích již od roku 2004. Monitorováním problematických míst a akcí se zabývali především městští strážníci. Spolupráci s oběma bezpečnostními složkami hodlá město Holice i nadále rozvíjet, jak vyplynulo z posledního jednání rady města. Radní se dohodli se zástupci jmenovaných institucí, že rozšíří způsob boje, a sice formou tajných policejních přepadových akcí. „Na koordinaci a způsobu pořádání takovýchto akcí pracujeme a budeme o nich jednat na bezpečnostní radě. Jde nám hlavně o maximální utajení, neboť s tím je spojena efektivnost celého záměru. Věříme, že naše snaha dá jasný signál všem, kteří se nechovají, jak mají,“ dodal Pavel Hladík.

Kromě spolupráce s policejními složkami se město vydalo ještě cestou kamerového snímání dění na exponovaných místech. „Předložili jsme návrh na umístění dvou otočných kamer, který zastupitelé schválili 5. března. Hodláme snímat autobusové nádraží a náměstí T. G. Masaryka. Pakliže se systém osvědčí, rozšíříme jej i na další ohniska,“ řekl Hladík. Záznamy kamer budou nahrávány do počítače umístěného na městském úřadě a v případě potřeby poslouží jako důkazní materiál. Obě kamery budou instalovány ještě v tomto pololetí a městská kasa na ně vyčlenila 150 000 korun. V Holicích už zkušenosti s podobným monitorováním jsou, neboť více jak čtyři roky funguje kamerový systém na místním hřbitově.

„Dvanáct kamer máme sdruženo pro hřbitov a areál technických služeb. Systém se osvědčil, neboť ubylo drobných krádeží na hřbitově. V současné době jsme rozšířili snímání i na přilehlé parkoviště a řešili jsme již několik vykradených aut,“ zhodnotil ředitel technických služeb Josef Kozel. Právě pracovníci služeb každé pondělí odklízejí nepořádek a škody po vandalech. „V tomto roce jsem řešili již sedm takových víkendů. Jedná se o zdemolované koše, poštovní schránky, prosklené vitríny či odcizené svody na sportovní hale. Největší škodu způsobili vandalové o Velikonocích, kdy zdemolovali osvětlení před kulturním domem v hodnotě 18 000 korun,“ dodal Kozel.