V ní budou prezentovány povodňové mapy Pardubic a okolí, pohovoří se o nástrahách pardubických vodních toků – Labe, Chrudimky a Bylanky. Účastníci se dozvědí, podle čeho rozeznat signály sirén nebo na co nezapomenout při balení evakuačního zavazadla. Na závěr bude promítnuta série fotografií z turistických vycházek. Přednáška se koná v sále Jana Kašpara v budově staré reálky na Komenského náměstí v 17 hodin.

(jpr)