Na konci prosince uspořádal Klub přátel vojenské historie Pardubicko jako svou poslední akci roku 2009 zimní pochod po pomnících padlých z časů První světové války. Klub, který čítá na čtyři desítky členů, se ale již chystá na další sezónu.

Jejím vrcholem bude vedle tradiční vzpomínky na bitvu u Hradce Králové, kde KPVH Pardubicko zajišťuje týlové zabezpečení vojenského ležení, i akce v Terezíně. Ten se „promění“ na pevnost Přemyšl, kde na začátku První světové války bojovala řada našich dědů. „Budeme se podílet na jedné z největších akcí u příležitosti 230. výročí založení Terezína. Akce proběhne 10. dubna pod názvem „Osudy pevnosti Přemyšl 1914 – 1915“, které se zúčastnilo i mnoho Čechů. Došlo třikrát k obléhání pevnosti a následné kapitulaci v březnu 1915, kdy do zajetí odešlo zhruba 120 tisíc rakousko-uherských vojáků a mezi nimi spousta Čechů, z nichž se následně stali i legionáři. Jsme spolupořadateli a máme na starost spíše vojenskou stránku,“ říká předseda klubu Libor Ouzký. Podle něj je klub nejvytíženější od března do listopadu. „Zhruba každý druhý či třetí víkend je akce. Vybíráme si přednostní, které jsou tradicí,“ dodává.