„Dlouhodobě zdravý způsob života je však může zredukovat nejméně o třetinu,“ říká předsedkyně pardubické pobočky Klubu onkologicky nemocných Alena Nováková.

I proto ve středu 16. května už pojedenácté vyjdou do ulic členky klubu a studenti středních škol se žlutými látkovými kvítky, aby jejich prodejem ve veřejné sbírce získali peníze na činnost Ligy proti rakovině. Každý, kdo si za symbolickou dvacetikorunu koupí květ měsíčku lékařského, obdrží i leták s Desaterem zdravě žijící rodiny.

„Lidé si tak budou moci uvědomit, že boj proti rakovině začíná už v dětském věku,“ podotýká Alena Nováková s tím, že rodiče hrají zcela zásadní úlohu při získávání zdravých životních návyků svých potomků. Podle odborníků má zevní prostředí na vznik rakoviny vliv pouhá dvě procenta. Zato kouření, nadbytek tuku ve stravě a nedostatek pohybu se podílejí na zhoubném bujení už z více než šedesáti procent.

Dosud všechny sbírky proběhly pod názvem Květinový den. Letos ji Liga proti rakovině v souladu s mezinárodní unií, jejímž je členem, přejmenovala na Český den proti rakovině. Během své existence získala 115 milionů korun, z nichž na prevenci vynaložila čtyřicet procent. Zbývající prostředky byly použity na zlepšení kvality života nádorově nemocných a na podporu výzkumu a výuky lékařů. Výtěžek z letošní sbírky pomůže dobudovat pracoviště pro léčbu nádorů prostaty ve Fakultní nemocnici Bulovka.