Krajské středisko AOPK proto před časem upozornilo pardubickou radnici, že stav slepého ramene je dlouhodobě nevyhovující. Labská ramena v Polabinách jsou v části již úplně zazemněná, zastíněná břehovou vegetací a potýkají se s nedostatkem nezabahněné vody. „Současný stav této lokality není z biologického a este〜tického hlediska dobrý,“ říká vedoucí oddělení péče o krajinu agentury Lukáš Řádek. „V případě, že by se nerealizovala žádná revitalizační opatření, je možné očekávat další zhoršování stavu tohoto ekosystému. Lze předpokládat postupné vymizení zbylých ryb, vodních ptáků a nakonec obojživelníků. Nelze dokonce vyloučit projevy botulismu u vodních ptáků.“

Prudký jed botulotoxin podle Lukáše Řádka vzniká za příhodných podmínek v bahně mělkých rybníků, ramen a tůní. Pak v takovém případě hynou všichni ptáci vyskytující se na jeho hladině.

Pardubické středisko AOPK tedy radnici a Povodí Labe doporučuje, aby se přistoupilo k odbahnění vodních a zazemněných ploch ramen, rekonstruovaly břehové porosty a v neposlední řadě ramena zprůtočnila. Na tyto akce bude v dohledné době možné čerpat dotace z Evropské unie i státního rozpočtu, a to až do výše devadesáti procent celkových nákladů. Náměstek pardubického primátora Michal Koláček odhaduje, že revitalizace labských ramen v Polabinách by mohla stát několik milionů korun. „V ideálním případě by se příští rok mohlo začít s revitalizací. Už by to nemělo být líhniště komárů, ale místo, kam se dá chodit na procházky,“ soudí Michal Koláček.