Tato obecně prospěšná společnost poskytuje služby rodinám s handicapovanými dětmi na území celého Pardubického kraje. Letos opět nabídla možnost prohlídky svých prostor, které najdete v Bělehradské ulici.

„Zájem byl o možnosti řešení bezbariérové kuchyně, prezentovali jsme metody užívané v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé – Kodyvert, Kinect a tenzometrická deska. Dále jsme předvedli stimulační a didaktické hračky, rehabilitační a kompenzační pomůcky," informovala Pardubický deník Blanka Brandová, ředitelka střediska.

Velice zajímavá byla počítačová prezentace komunikace pohledem společnosti Spektra.

„Tradičně jsme poskytovali individuální konzultace v oblasti komunikace a základního sociálního poradenství. Byla možnost orientačního vyšetření zraku dětí předškolního a mladšího školního věku," doplnila Martina Petelíková.

Akci si velice pochvalovala Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, která na adresu střediska řekla: „Raná péče je sociální služba, která se zaměřuje na pomoc rodinám s dítětem se zdravotním postižením již od jeho narození. To, že taková rodina získá potřebné informace, třeba hned po návratu z porodnice, je mnohdy pro další vývoj dítěte, ale i pro celou rodinu, velmi důležité. Potvrzují to také výzkumy, kde samotné pečující osoby uvádějí jako jeden z největších problémů nedostatečnou informovanost v různých oblastech – péči a výchově, systému sociálních dávek, při získávání a po-užívání kompenzačních pomůckách a celé řadě dalších důležitých věcí."