Pan doktor navíc napadá obecně onkology jako lékaře, kteří neznají nebo nechtějí pacienty informovat o nejmodernějších metodách léčby nádorových onemocnění.

Lékaři v komplexních onkologických centrech v České republice používají v léčbě mnohem větší spektrum cílené (biologické) léčby než jen ty uvedené v inzerátu. Každý pacient, který je dle doporučených postupů odborných společností a schválené úhrady zdravotních pojišťoven, indikován k biologické léčbě, je o ní informován a dostane ji. Naše onkologické centrum v Pardubicích léčí třemi desítkami těchto léků. I diagnóz zhoubných nádorů léčených „biologickou“ léčbou je výrazně více, než autor uvádí. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje léčilo preparáty biologické léčby dosud 1284 pacientů, 720 z nich je nadále sledováno v našich i celostátních registrech nákladné léčby.

Naši lékaři jsou velmi dobře informování o možnostech protonové léčby. Naše pracoviště pořádá již řadu let mezinárodní kongres, kterého se pravidelně účastní stovky lékařů. Například v tomto roce byla protonové léčbě věnovaná celá sekce přednášek, včetně té, kterou přednesla světová kapacita v oboru radiační onkologie, prof. Brada. Onkologové v komplexních onkologických centrech se drží při indikaci protonové léčby standardů, které jsou schváleny jejich odbornou společností SROBF (Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky). Pacienti s diagnózami, kteří budou mít z protonové léčby prospěch, jsou lékaři našeho centra odesílání k protonové léčbě. Zejména se jedná o dětské pacienty nebo o pacienty s nádory v blízkosti kritických orgánů, kteří nemohou být ozáření fotony.

V současné době pořádáme právě pro laickou veřejnost přednášky o prevenci a léčbě rakoviny v mnoha městech Pardubického kraje. Tímto zvu pana doktora na tuto svoji přednášku s následnou besedou (termíny najdete na našem webu www.multiscan.cz). Nebo pana doktora Novohradského rádi uvítáme na našem pracovišti a seznámíme ho s možnostmi léčby, ať už chemoterapií, hormonoterapií, cílené (biologické) léčby či moderní radioterapií a vysvětlíme mu indikace protonové léčby nejen jako členovi dozorčí rady VZP.

Pacientům bych na závěr poradil, aby případné dotazy konzultovali se specialistou - onkologem, který je v oboru vzdělán a zná nejmodernější postupy na základě evidence - based medicine (medicíny založené na důkazech). Praktický lékař, kterým je i pan MUDr. Novohradský, jim může k onkologovi napsat doporučení.

MUDr. Vít Ulrych
lékař a tiskový mluvčí Onkologického centra Multiscan