Nejvyšší správní soud (NSS) ukončil spory o zápis staré pardubické reálky na Komenského náměstí do seznamu kulturních památek, který prosazoval Muzejní spolek v Pardubicích. Obával se demolice či necitlivé přestavby.

Požadavku spolku nevyhovělo ministerstvo kultury ani Městský soud v Praze, nyní spolek neuspěl s kasační stížností. Rozsudek z druhé poloviny července správní soud v těchto dnech v anonymizované podobě zveřejnil v databázi rozhodnutí.

Verdikt přišel ve chvíli, kdy Krajský úřad Pardubického kraje kvůli soudnímu sporu i z jiných důvodů již upustil od plánované demolice a rozhodl o přestavbě reálky z 19. století na víceúčelový objekt s pasáží. Podle předsedy Muzejního spolku Vlastimila Doubravy však ani schválený projekt Pavla a Petra Maléřových není k historické hodnotě budovy dosti uctivý a v případě zápisu na seznam památek by se nemohl uskutečnit.

“Pro Pardubice je stará reálka významnou památkou. Žádná jiná veřejná budova z této doby už ve městě není. Památkově chráněny jsou i méně hodnotné stavby,“ řekl Doubrava.

Muzejní spolek požádal o zápis v době, kdy se uvažovalo o demolici a výstavbě moderní umělecké galerie. Ministerstvo i přes existenci čtyř doporučujících posudků návrh odmítlo. Uvedlo, že budova nijak nevybočuje z běžné dobové výstavby a památkovou hodnotu snižuje dlouholeté zanedbávání a špatný technický stav. Soud pak jeho postup schválil, stejně jako nyní Nejvyšší správní soud. Projekt na rekonstrukci reálky vybral Pardubický kraj letos v únoru, nyní se připravuje dokumentace. Stavět se prý začne příští rok. Návrh architektů počítá s tím, že objektem povede pasáž pro pěší a cyklisty. Přízemí bude využito pro veřejnost a v horních patrech vzniknou kanceláře.