Na dlouhá léta opuštěné budově bývalé reálky na Komenského náměstí v Pardubicích by se v příštím roce měli objevit stavaři.

Majitel objektu - Pardubický kraj - již opustil myšlenku, aby na místě reálky stála nová galerie, a rozhodl se původní školní budovu z 19. století přestavět na administrativní a částečně výstavní prostory. Pokud krajští zastupitelé schválí navrhovanou položku v rozpočtu na příští rok, půjde o jednu z největších investic kraje. Odhady totiž mluví o 160 milionech korun.

Asi 160 milionů

Pardubický kraj za dobu svého působení směřoval největší investice do oprav mostu Pavla Wonky a dalších dopravních staveb. Řádově šlo o stovky milionů korun. V případě reálky ale půjde o největší sumu na rekonstrukci „normální“ budovy. „Máme před dokončením rozpočet, který hovoří v rámci projektu pro stavební řízení zhruba o 160 milionech korun. Bude ale pochopitelně důležitý výsledek výběrového řízení, které bychom rádi zahájili ještě v závěru letošního roku, jaké budou ceny ze strany nabízejících dodavatelů. Pak vezmeme tu nejnižší, jak to podle zákona je,“ uvedl včera ředitel krajského úřadu Jaroslav Folprecht s tím, že klíčové rozhodnutí o přestavbě reálky bude na pořadu jednání krajských zastupitelů v polovině prosince.

Pokud bude akce do rozpočtu kraje zařazena, rekonstrukce reálky by zřejmě odstartovala v první polovině příštího roku.

Pardubický kraj přestaví reálku pro stovku úředníků

Milovníci starých Pardubic bez výraznějších zásahů mohou být zřejmě spokojeni. Pardubický kraj, který před několika lety získal od města za symbolickou korunu budovu staré reálky na Komenského náměstí, starou budovu nezbourá a navíc v příštím roce začne konečně s její opravou. Objekt sice dozná velkých změn, ale především uvnitř. Stavba samotná si z velké části zachová dosavadní vzhled. Investici kraje, která je odhadována na 160 milionů korun, ještě musí schválit zastupitelé kraje na svém prosincovém zasedání, které bude rozhodovat o krajském rozpočtu na rok 2008.
Reálka nepadla
Pokud dají rekonstrukci zelenou, do dvou let by opravená reálka mohla uvítat první úředníky a návštěvníky. Pardubický kraj původně zamýšlel na místě reálky vybudovat moderní galerii, proti zbourání objektu se ale postavili mnozí Pardubáci a především Muzejní spolek Pardubice a Klub přátel Pardubicka. Spor skončil až u soudu, kdy se zastánci zachování jednoho z posledních děl architekta Františka Schmoranze v Pardubicích domáhali zapsání nemovitosti na seznam státem chráněných památek. K zápisu objektu, který leží v městské památkové rezervaci, na tento seznam sice nedošlo, Pardubický kraj ale nakonec od svého záměru demolice ustoupil.
„Do pozitivního závěru nedospěla možnost přestavby na galerii, pořád zde byly protesty Muzejního spolku,“ vysvětluje změnu postoje ředitel krajského úřadu Jaroslav Folprecht. „Druhým aspektem je ten, že nám 'chybí' sto sedm úřednických míst, které nyní máme v budově ve vlastnictví státu. Usnesením vlády zde máme zatím povolen pobyt do konce příštího roku. A nevíme, jestli nám stát dovolí tam být dál,“ řekl ředitel. Tyto dva důvody vedly podle Folprechta k tomu, že se reálka přestaví na administrativní objekt s tím, že přízemní podlaží by sloužilo rovněž veřejnosti pro účely výstavnictví a další kulturu a různé společenské akce.