Centrum obce se změní. Místo nepřehledné křižovatky, která nahrazuje náves, má vzniknout zóna se zelení, herními prvky pro děti, cvičením vybavením pro občany všeho věku, lavičkami 
i krytým posezením.
Naplánováno je také vybudování moderního mola u rybníka a přeměna prostoru před hospodou.

„Část křižovatky, po které se nyní tak špatně jezdí, uzavřeme. Doprava bude řešena přehledněji. Nová náves se potáhne od románského kostela až k rybníku Pastouška," popsala starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková.

O ceně zatím nechce spekulovat. „Máme jen studii, projektovat se teprve začíná. Až budou podklady, budeme znát odhadní cenu a požádáme ministerstvo životního prostředí o dotaci. Ta by mohla pokrýt až 60 procent uznatelných nákladů," poznamenala starostka.

Obec počítá s tím, že některé práce na nové návsi provede ve vlastní režii – prostřednictvím svých zaměstnanců, aby ušetřila.

Z DOMU SLUŽEB BYTY PRO SENIORY

Přeměna nejstarší části Řečan, do které patří i zmiňovaná náves, v podstatě už začala, a to stavbou Komunitního domu pro seniory. Na ten se změní bývalý dům služeb vybudovaný naproti románskému kostelu svaté Máří Magdalény ještě před revolucí v dobrovolnické akci Z. Po roce 1989 dům sloužil k podnikání. Firmy, které zde postupně působily, zkrachovaly, obec nemovitost koupila, aby zabránila vzniku ubytovny nebo podobného nežádoucího „podniku". Dům byl poté několik let prázdný.

MYŠLENKA SOUSEDSKÉ VÝPOMOCI NADCHLA

„Projekt komunitního bydlení, které je založené 
na vzájemné sousedské výpomoci, nás nadchl. Přispívá k prodloužení aktivního života," vysvětlila Michaela Matoušková. Obec doposud žádné zařízení pro seniory na svém území nemá. Před rokem provedla průzkum zájmu a na jeho základě 
se rozhodla stavbu čtrnácti bytových jednotek připravit. Rozpočet činí necelých 22 milionů korun, osm milionů čtyři sta tisíc přispěje ministerstvo pro místní rozvoj. Vzhledem k dotaci bude mít přijímací proces jasná pravidla.

V Komunitním domě mohou bydlet lidé starší 60 let, kteří jsou soběstační 
a nevlastní žádnou nemovitost. „V červenci příštího roku má být stavba dokončena. Na jaře provedeme revizi přijatých žádostí 
a přezkoumáme, zda žadatelé splňují podmínky," uvedla starostka. Nebrání 
se ani přijímání lidí s trvalým bydlištěm mimo Řečany nad Labem.