V těsné blízkosti starého mostu přes Labe stavbaři aktuálně pracují s těžkou technikou a za pomoci jeřábů zakládají mostní pilíře, které mají nést lehčí mostní konstrukci. S tím je spojené i dopravní omezení na silnici mezi Řečany a Kladruby nad Labem. Provoz je zde veden po starém mostě kyvadlově za pomoci světelné signalizace.

„Monitoring špatného technického stavu trvá tři roky a byly na to použité nejmodernější diagnostické technologie  destruktivního charakteru,“ řekl Miroslav Němec, ředitel Správy silnic Pardubického kraje.

Cílem stavby je nahradit aktuální most z roku 1926, jež vykazuje známky poškození, které už v minulosti znemožnily průjezd vozidel nad deset tun. Mostovka se tak přiblížila ke konci životnosti a hrozilo, že se uzavře úplně.

Nový most by měl splňovat nároky Světového dědictví UNESCO a Ředitelství vodních cest. Specializovaná firma začala s pracemi již v červnu a první řidiči by mohli po novém mostním provizoriu přejet na přelomu října a listopadu. Práce jsou naplánovány tak, aby mohla na mostě probíhat i zimní údržba nebo autobusová dopravní obslužnost.

Celková cena nového provizoria včetně instalace a provedení stavebních úprav jako jsou násypy nebo podepření bude činit přes 80 milionů korun. K samotné montáži konstrukce provizoria by mělo dojít v září letošního roku. Provizorní most má řidičům sloužit do doby výstavby nového mostu a zároveň by měla vzniknout i cyklostezka a chodník, aby byla zajištěna lepší bezpečnost chodců i cyklistů pohybujících se právě po tomto mostě.

„Kdybychom to dělali v provedení, které se dohodlo s Ředitelstvím vodních cest, památkáři a s krajem, tak jsme na částce zhruba 192 milionů. Pokud půjdeme cestou podmínek ŘVC tzn. aby tam nebyly mostní pilíře a bylo splavné Labe, tak jsme předpokládali, že nám na to přispějí nějakou částkou, alespoň rozdílovou. Bohužel jsme neuspěli. Tak jme se vrátili zpět k základní opravě, kdy starou mostovku shodíme a dáme novou na stávající pilíře, které tam jsou. Danou technologii jsme poslali znovu na vyjádření,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS).

Celá stavba má mít parametry pro splavnění Labe a zároveň má zapadat do krajinného rázu kladrubského hřebčína, který je zapsán v UNESCO.

Stavět by se mělo začít v příštím roce a první řidiči by po kompletně zrekonstruovaném mostě mohli projet v roce 2025.