Stávající mostovka z roku 1926 aktuálně vykazuje známky poškození, které snižují zatížení mostu na maximálně deset tun. Most se tak přiblížil konci své životnosti a má být nahrazen novým, který by měl splňovat nároky UNESCO i Ředitelství vodních cest.

Na mostním objektu probíhá diagnostika, která ukázala, že nosná konstrukce mostu je v tuto chvíli narušena hlavně vysokou korozí betonářské výztuže, a to větší části konstrukce. Z tohoto důvodu byla na mostě omezena doprava pro vozidla s hmotností nad deset tun a snížena rychlost na dvacet kilometrů za hodinu.

Elektrárna Chvaletice
Chvaletická elektrárna dostala oddechový čas, o uzavření se rozhodne v dubnu

Na místě vyroste nový most s 90metrovým obloukem. "Z důvodu zápisu do UNESCO bude budován jiným technologickým a vizuálním způsobem," uvedl Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Správa silnic tak mimo jiné odstraní pilíř stoků, který může při povodních způsobovat možné problémy, dále bude zajištěn i plný plavební profil. Na mostě by v budoucnu měla také vzniknout cyklostezka a chodník, aby byla zajištěna lepší bezpečnost chodců i cyklistů.

V době výstavby bude provoz na silnici spojující Řečany nad Labem s Kladruby nad Labem veden přes mostní provizorium, které by se mělo postavit vedle stávajícího mostu. Provoz a dopravní obslužnost by tak měla být zachována.

Hnízdění sokolů na komínech společnosti Orlen
Na komínech Parama hnízdí sokoli. Sledujte je online

Aktuálně probíhá výběrové řízení na koupi mostního provizoria, dodavatel by měl být znám nejpozději na konci dubna. „Pokud se nám provizorium podaří umístit v letošním roce, tak dopravní obslužnost nezaznamená žádné potíže, které by s tím byly spojené. Most bude obousměrný a v zásadě kromě toho, že to způsobí mírné zpomalení dopravy na úseku o délce řádově sto padesát metrů, žádné problémy na úseku Přelouč - Kladruby nad Labem nehrozí," uvedl Miroslav Němec. 

Zdroj: Michal Žampach