Původní most v Řečanech nad Labem slouží od roku 1926 a jak na spodní stavbě, tak na samotné nosné konstrukci jsou zjevné trhliny a praskliny.

Stávající most tak bude zdemolován a na jeho místě vyroste nový most. Místo se ale nachází poblíž hřebčína v Kladrubech nad Labem, který je zapsán na seznamu UNESCO. Nová konstrukce tedy bude muset splňovat určité podmínky. Při rekonstrukci mostu stavbaři řeku dočasně překlenuli a dopravu přemístili mimo stavbu tak, aby bylo možné projet a řidiči nemuseli místo složitě objíždět.

Pardubická radnice má tři návrhy podoby nového mostu kpt. Bartoše. Stávající konstrukce je v havarijním stavu a nejde opravit. Město chce nechat postavit mostní provizorium a pak nový most.
Provizorium za dva roky, most za čtyři. Město vybírá vzhled mostu kpt. Bartoše

Mostní provizorium, po kterém řidiči už jezdí, má délku přibližně sto metrů a šířku pět metrů. Tvoří ho třímetrové segmenty. Hejtmanství si improvizovaný most koupilo a hodlá ho do budoucna použít i na dalších místech. Je totiž variabilní a jeho délka se dá upravovat podle šíře toku.

„Až přestane sloužit v Řečanech, může ho kraj využít po částech jinde, případně ho pronajímat. Stavebníci začali s pracemi v polovině června přípravou náspů, poté pokračovali s instalací konstrukce mostu. Přípravné práce a instalace trvaly přibližně čtyři měsíce,“ uvedl k instalaci provizoria náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Instalace provizoria a jeho pořízení krajskou kasu stálo 67,2 milionu korun bez DPH.

Wonkův most
Mosty na Pardubicku jsou v havarijním stavu. S opravami je ale zásadní potíž

„Naší prioritou je, abychom řidičům co nejméně komplikovali život. Vzhledem k tomu, že celý záměr je nutné řešit s ohledem na nedalekou památku zapsanou na seznam UNESCO a není možné v dohledné době na projekt čerpat dotace, rozhodli jsme se vyčlenit na provizorium finance přímo z krajského rozpočtu,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že s rekonstrukcí mostu by se mělo začít v roce 2024 a podle odhadů by práce měly stát 160 milionů korun.

Součástí stavby je i dočasná lávka pro pěší, o kterou se bude starat obec, a to včetně zimní údržby.

Další komplikace pro most kpt. Bartoše. Stavba přemostění se nejspíše zpozdí
Další komplikace pro most kpt. Bartoše. Stavba přemostění se zpozdí

„Lávka pro pěší je pro obec důležitá, smíšený provoz nikdy není bezpečný. Původní most je ve velmi špatné kondici a provizorium je dočasné řešení. Věřím, že se kraji podaří najít společnou řeč s Ředitelstvím vodních cest a vznikne most nový, aby cesta ke Hřebčínu Kladruby nad Labem, památky UNESCO, nebyla lemovaná provizoriem příliš dlouho,“ dodala starostka Řečan nad Labem a náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.

Zdroj: Nikola Čížková

Jaký most nahradí ten stávající, který je téměř sto let starý? Nová podoba mostu je navržena v délce 112 metrů a šířce 6 metrů s chodníky po obou stranách, vizuální podobu schválili i komisaři UNESCO. „S novým řešením mostní konstrukce vznikne i cyklostezka, která výrazně zvýší bezpečnost cyklistů. Jejich pohyb je na komunikaci díky kulturní památce Národní hřebčín Kladruby nad Labem značný. Na mostě se také počítá s chodníky pro chodce,“ sdělila Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Zároveň by měl být postaven tak, aby vyhovoval plánům na splavnění Labe.