Důvodem je údajně jeho závažné manažerské pochybení při předkládání nájemních a podnájemních smluv zakladateli akciové společnosti, tedy Pardubickému kraji.

S největší pravděpodobností bude vypsáno výběrové řízení. „Valná hromada si uvědomuje, že ředitel Vojtěch Němeček napomohl svou prací ke zlepšení chodu nemocnice, nicméně je třeba hledat někoho s lepšími manažerskými schopnostmi,“ uvedla radní zodpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová. Připravujeme podrobnosti, a to včetně vyjádření Vojtěcha Němečka. Podle prvních informací končí řediteli 30. června smlouva a ze strany Pardubického kraje již nebude prodloužena.