„Vybírali jsme ze dvou uchazečů. Ve výběrovém řízením byl naprosto excelentní. Chtěla jsem jasné odpovědi, ty mi dal, pohled na zachování Chrudimské nemocnice a na provoz má stejný jako já, neviděla jsem důvod, proč ho nevzít,“ řekla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková (STAN), která je zodpovědná za zdravotnictví.

close Jan Marounek info Zdroj: Archiv zoom_in Jan Marounek Poukazuje se také na skutečnost, že Marounek je zetěm radního Pardubického kraje Alexandra Krejčíře (ODS). Ten odmítl, že by mohlo jít o střet zájmů s tím, že na starost má jinou gesci a rada kraje nerozhoduje o personálních záležitostech nemocnice. Pardubický kraj je ale jediným akcionářem společnosti Nemocnice Pardubického kraje, radní pravidelně o záležitostech nemocnice rozhodují jako členové valné hromady. O záležitostech nemocnice jednali například 2. května i 9. května. Veřejnost se prakticky nikdy nedozví, o čem rozhodli, radní tyto informace nezveřejňují.

Chrudimská nemocnice čelí personálním problémům. Interní příjmová ambulance od loňského září musela omezit ústavní pohotovost. Nedostatek lékařů má i dětské oddělení, odkud odchází primář David Kasal.