Pokud nezvládne do konce října vyčerpat 41 procent alokované částky z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), tento rozdíl už aglomerace nedostane.

Z IROPu musí mít aglomerace v říjnu vyčerpáno 888 milionů korun. „Pokud bychom sečetli projektové záměry, které už jsou v systému, budeme tento milník schopni splnit pouze na 790 milionů korun, přibližně 97,5 milionu korun nám k čerpání chybí,“ řekl manažer ITI Miroslav Janovský.

Kdo za to může?

Problémy v čerpání podle Janovského začaly už před 12 lety. „V programovém období 2007–2015 byly ve správném čase dokončeny pouze projekty mimo město Pardubice. Projekty města, tedy třída Míru, Tyršovy sady a park Na Špici, byly realizovány až v samotném závěru tohoto období, kdy už měla probíhat příprava projektů pro současné programové období,“ konstatoval Janovský.

Podle primátora Pardubic Martina Charváta (ANO) došlo i k velkému zpoždění na ministerstvu pro místní rozvoj. „Skluz na straně státu byl brutální. V roce 2016 se teprve podepisovaly poslední dokumenty a definovaly se okruhy, na které dostaneme peníze. Staví se až poslední dva roky,“ uvedl Charvát.

Primátor také poznamenal, že když v roce 2014 nastoupil do funkce, neměl od svých předchůdců připravené žádné projekty, které by bylo možné hned spustit.

Toto tvrzení popudilo bývalou primátorku Štěpánku Fraňkovou (BEZPP). „My za sebou máme třídu Míru, park Na Špici a Tyršovy sady. Za období 2014 až 2018 zde však vznikl pouze jeden zásadní projekt, a to přednádraží. Projekty, které se nyní schvalují, tedy lávka u Poseidonu a Náhrdelník Chrudimky, vznikly už v roce 2012. Čerpání Pardubic je tristní,“ poznamenala Fraňková.

Studie a stavební povolení

„Je třeba rozlišovat, jestli máte zpracovanou studii, nebo máte projekt kompletně se stavebním povolením. To je klíčové k odsouhlasení financování. Žádný projekt na Náhrdelník Chrudimky, který by měl stavební povolení, tu nebyl. Byl jenom projekt na Vinici za 60 milionů korun, který jsme ale z hlediska výdajů vyhodnotili jako neefektivní. Lávka u Poseidonu získala stavební povolení až v roce 2018,“ kontroval Charvát.

Problémy s čerpáním však město, potažmo aglomeraci pravděpodobně čekají i v dalším plánovacím období. Velké projekty totiž Pardubice opět budou realizovat až na konci tohoto období, tedy v době, kdy by se už měly připravovat na to nadcházející.