1872 odjel lodí z Londýna holický rodák MUDr. Emil Holub na svou první africkou cestu

1878 se narodil v Pardubicích Josef Štěpánek, rada Technické finanční kontroly v Pardubicích a v Praze

1894 se narodil v Pardubicích Ing. arch. Adolf Benš, architekt v Praze, profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové

1902 zemřel pardubický rodák PhDr. Jiljí Vratislav Jahn, zemský a říšský poslanec, básník, 1864-94 ředitel pardubické reálky

1904 se narodil Antonín Kocian, farář Církve československé v Pardubicích; 1921 zemřel Václav Potěšil, správce Městské spořitelny v Pardubicích

1933 zemřel v rodných Pardubicích majitel mostárny Alois Rainberg

1935 se narodil Ing. arch. Lubomír Driml, přední pardubický projektant, šéf a majitel projekční kanceláře MODULOR

1935 zemřel František Walter, velkoobchodník, majitel fy „F. Walter a synové, velkoobchod sklem, brusírna skla a výroba zrcadel Pardubice“

1936 zemřel arch. Václav Otakar Medek, stavitel, člen zastupitelstva a rady města Pardubic

1939 zemřel JUDr. František Ulrich, býv. zemský poslanec, 1895-1929 starosta Hradce Králové, čestný občan Přelouče

1941 se narodil doc. Ing. Jaroslav Janda, CSc., 1997-2003 prorektor Univerzity Pardubice pro vzdělávání a vědu

1952 zemřel Václav Vokolek, zakladatel býv. Vokolkovy tiskárny v Jindřišské ulici, městský radní

1963 byl dán do provozu mezinárodní autokempink u rybníka Hluboký u Holic

1974 se narodila herečka Petra Janečková, od roku 1997 členka činoherního souboru Východočeského divadla Pardubice

1995 bylo oficiálně slavnostně otevřeno mezinárodní civilní letiště v Pardubicích

2007 se zúčastnili sportovního mítinku v Národním hřebčíně v Kladrubech n. Lab. diplomatičtí zástupci 52 států, které sem pozval ministr Karel Schwarzenberg

(Miroslav Klimpl)