Základní registrační poplatek na dvanáct měsíců je v pardubické krajské knihovně pro dospělé sto dvacet korun, pro děti a důchodce šedesát korun. Společný průkaz Krajské knihovny a Univerzitní knihovny činí sto padesát korun. Právnické osoby zaplatí tři sta korun, registrace pro nevidomé a slabozraké je zdarma. Prezenční služby čítárny vyjdou na čtyřicet korun, jednorázová absenční výpůjčka bez platného čtenářského průkazu na třicet korun a jednorázová prezenční výpůjčka bez průkazu na deset korun. Rezervace knihy stojí deset korun, zhotovení rešerše padesát.

Půjčování audiovizuálních nosičů je zcela zdarma. Použití internetu vyjde na 0,50 korun za minutu, registrovaní čtenáři mají prvních třicet minut zdarma. Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služba přijde na čtyřicet korun, mezinárodní výpůjčka na dvě stě padesát až čtyři sta padesát korun. Za nedodržení výpůjční lhůty je pokuta dvě až pět korun za den. Knihovna na ni ale nemusí písemně upozorňovat.

(len)