„Odbor sociálních věcí krajského úřadu Pardubického kraje totiž jednotlivé poskytovatele k podání žádostí o registraci a jejich příloh nevyzývá ani neoslovuje,“ vysvětluje mluvčí kraje Kateřina Nohavová. „Právnická nebo fyzická osoba, která po 1. lednu poskytuje stejné sociální služby jako před tímto datem, je povinna podat písemnou žádost o jejich registraci do 30. června letošního roku. Stejně tak, pokud má záměr začít poskytovat nové sociální služby po 1. lednu, je tak povinna učinit před jejich zahájením,“ uvedla vedoucí odboru sociálních služeb Danuše Fomiczewová. Formulář k registraci včetně příloh je k dispozici na www.pardubickykraj.cz.