V okolních zemích však měl svátek již 9. března. Základem jména je řecké Grégórios, které bylo odvozeno od slova grégoros, po česku „bdělý“.

Jedním z patronů jména je svatý Řehoř Nysský, který pocházel z Césareje v Kapadocii (na území dnešního Turecka). V dostupných materiálech se uvádí, že se narodil někdy kolem roku 332. V roce 381 byl účastníkem II. všeobecného koncilu v Cařihradě. Byl hodnocen jako „sloup pravé víry“.

V roce 394 se účastnil sněmu, který se zabýval arabskými církvemi. Brzy nato zemřel. Stal se nejen významnou osobností východních církví, ale i ekumenickým světcem.

Dnešní svátek měl pro naše předky dost velký význam. Vždyť již lidová pranostika od nedávna pravila, že na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře. Také plove led do moře, žába hubu otevře, vlaštovičky přeletěly přes moře a všecko na dvoře krákoře.