Opravy se provozu výrazně nedotknou

„Fasáda bude stát šest až sedm milionů korun. Pěti sty tisíci korunami ji dotuje ministerstvo financí. Rekonstrukce plastické fasády začíná na jižní straně krematoria, po ní bude následovat strana východní. Na průčelí a zbývající stranu finanční prostředky ještě hledáme,“ informovala ředitelka Služeb města Pardubic Lea Tomková.

Celková rekonstrukce fasády bude trvat až do října tohoto roku. Oprava se má však uskutečnit bez omezení provozu krematoria. „I vnitřní úpravy jsem organizovali tak, aby nebylo přerušeno konání smutečních obřadů a důstojný průběh nic nerušilo,“ upozornila Lea Tomková.

Rekonstrukce bude stát přes 20 milionů

Opravy fasády zakončí celkovou rozsáhlou rekonstrukci budovy krematoria pocházející z dvacátých let minulého století. Postupná rekonstrukce byla zahájena v létě roku 2007. „Nejprve prošly opravami obřadní síně, sociální zařízení, zázemí pro zaměstnance i technické zařízení. Letos dokončujeme instalaci výtahu pro imobilní účastníky smutečních obřadů,“ uvedla ředitelka Služeb města Pardubic.

Letos byla v pardubickém krematoriu zavedena také videoprojekce. Při obřadu je tak možné promítat fotografie nebo video ze života zesnulého. Celá rekonstrukce historické budovy, kterou oprava fasády zakončí, bude stát více než dvacet milionů korun.

Tereza Harbichová