„Cena se navýší zhruba o 20 milionů korun,“ řekl mluvčí pardubické radnice Radim Jelínek. Původně měla být stavba hotová letos v listopadu. Obyvatelé krajského města se ale budou potýkat s objížďkami až do jara příštího roku.

„Raději jedu autobusem, objížďka není tak hrozná, lepší než jezdit autem a řešit parkování,“ poznamenala Petra Ponocná, která pro cestu do nemocnice využila MHD.

Psali jsme již:

Oprava mostu je technicky náročná, navíc se vyskytla řada problémů, se kterými stavbaři nepočítali. Některé z nich objevili dělníci hned při demolici, nečekaně nalezli azbest. Přišlo se rovněž na špatný stav mostních pilířů. Stávající ložiska vykazují značnou míru koroze a není je možné repasovat pro opětovné použití, jak předpokládala dokumentace.

Kvůli zjištěným komplikacím bude stavba uzavřena o několik měsíců déle. „U rekonstrukcí takového rozsahu a náročnosti bohužel dochází k objevení toho, s čím se v původní projektové dokumentaci nepočítalo,“ dodal Jelínek.

Pro pacienty nemocnice to znamená především horší dopravní dostupnost. „Ačkoliv rekonstrukce ztěžuje dostupnost Pardubické nemocnice, samozřejmě chápeme potřebu most opravit. Z prodloužení rekonstrukce pro nás neplynou žádné nové komplikace,“ uvedla mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Karolína Frýdová.

Oprava mostu je technicky náročná, navíc se vyskytla řada problémů, se kterými stavbaři nepočítali. Některé z nich objevili dělníci hned při demolici, nečekaně nalezli azbest. „Na základě tohoto zjištění byly demoliční práce na římsách pozastaveny a byl vypracován nový projekt pro odstranění materiálu s obsahem azbestu,“ vysvětlil Jelínek.

Přišlo se rovněž na špatný stav mostních pilířů. Stávající ložiska vykazují značnou míru koroze a není je možné repasovat pro opětovné použití, jak předpokládala dokumentace.

Nyní už se harmonogram stavby řídí podle aktualizovaného plánu. „Po projekčním a smluvním vyřešení problémů s výskytem azbestu a nevyhovujícím stavu pilíře mezi jižní spojovací kolejí a koridorem Praha - Česká Třebová není v současnosti řešen závažnější problém,“ dodal mluvčí pardubického magistrátu.

Původně měla stavba vyjít na 230 milionů korun, z čehož značnou část měly pokrýt státní dotace.