Hotové už jsou první a druhé nástupiště. Na nádraží v budoucnosti navíc přibude i páté nástupiště a opraví se hlavní budova. „Modernizován bude železniční svršek a spodek, stávající nástupiště včetně výstavby nového ostrovního nástupiště v liché části kolejiště a k němu budou prodlouženy oba podchody pro cestující,“ informovala Eurovia, která je zhotovitelem stavby. Pardubáci se mohou těšit i na lávku, která povede směrem na Duklu