Zvažovaná rekonstrukce třídy Míru a její přeměna na pěší zónu si vyžádá podstatně více peněz, než se dosud uvádělo. „Jen náklady na opravy inženýrských sítí jsou předběžně odhadnuty na zhruba šedesát milionů korun za předpokladu, že dojde ke klasické opravě nebo rekonstrukci,“ sdělila Nataša Hradní z oddělení vnějších vztahů pardubické radnice.

„Pokud by se město rozhodlo vybudovat pro technickou infrastrukturu moderní tunel, náklady by se zvedly o dalších 160 až 430 milionů korun podle typu řešení. Toto zjištění vyplynulo z odborné analýzy, s jejímiž závěry se seznámila rada města na svém úterním jednání,“ podotkla Nataša Hradní.

„Náklady na povrchy komunikace a chodníků, související mobiliář, vyvolané investice spojené s úpravou křižovatek a zastávek městské hromadné dopravy (MHD) z důvodu vymístění trolejbusů z třídy Míru budou přitom znamenat další desítky milio〜nů, spíše první stovky milionů,“ upřesnil pardubický primátor Jaroslav Deml.

Jak ukázaly průzkumy, kompletní výměnu vyžadují například vodovodní rozvody, které jsou zhruba sto let staré, a to jak pod třídou Míru, tak i například ve Sladkovského ulici.

„Ve špatném stavu je i veřejné osvětlení, respektive kabeláž. Naopak v pořádku jsou rozvody plynu, které by mohly podle expertizy fungovat bez problémů dalších přibližně pětatřicet let. Ve funkčním stavu je i hlavní kanalizační řád, neboť před několika lety byl vyvložkován speciální tkaninou s pryskyřicí. Nově bude třeba udělat prakticky všechny kanalizační přípojky k jednotlivým domům,“ řekla Hradní.

Rozsah nutných oprav a zejména výše nákladů se pro někoho mohou jevit jako nečekané překvapení.

„Sám za sebe mohu říci, že jsem zhruba takový rozsah prací na inženýrských sítích očekával. Každopádně provedení této analýzy a její vyhodnocení je i odpovědí vůči různým pochybovačům, kteří nepravdivě tvrdí, že město ve věci třídy Míru nic nedělá,“ nechal se slyšet pardubický primátor.

O přeměně třídy Míru, anebo alespoň její části, v pěší zónu se v Pardubicích mluví už notnou řádku let. Tento záměr má na jedné straně zavilé příznivce, kteří připojují své podpisy pod petice, na straně druhé i mnoho odpůrců, kteří svůj nesouhlas radnici tlumočí jak ústně, tak i písemně. Před dvěma lety si mohlo město na dva týdny vyzkoušet, co by uzavření této ulice znamenalo zejména z pohledu dopravní obslužnosti.

„Pro nás je ale podstatné rozhodnutí zastupitelstva města, které rozhodlo o přeměně třídy Míru v pěší zónu s vymístěním MHD svým hlasováním před třemi lety. Prozatím necháváme dělat různé průzkumy a analýzy a také se pokoušíme hledat externí finanční zdroje, protože jen z rozpočtu města pěší zónu na třídě Míru vybudujeme jen stěží,“ doplnil primátor.