„Po dobu rekonstrukce plánujeme nechat veřejnosti přístupné expozice Pardubice – příběh města a archeologickou expozici Proti proudu času, do odvolání bude otevřená i expozice skla,“ uvedl ředitel muzea Tomáš Libánek. Ještě do 27. ledna mohou lidé zavítat na výstavy Vášeň, čas a sklo a Pardubické proměny. Návštěvy rytířských sálů a kaple Tří králů skončí 24. února.

Pokračovat budou i během následujících dvou let prohlídky krytu civilní obrany, zámeckého areálu, historického jádra města nebo procházky okolo staveb moderní architektury v Pardubicích, které muzeum organizuje. Novinkou budou od jara 2019 prohlídky pro děti, věnované kromě jiného poznání pardubických legend.

„Plánujeme i uspořádání některých tradičních akcí, jako jsou muzejní noc, dětský den či divadelní festival Pernštejn(l)ove. Další program budeme pružně připravovat podle harmonogramu stavby,“ upřesnil Tomáš Libánek.

Odborní pracovníci muzea budou pracovat například na nových expozicích skla a numizmatiky. „Postupně začneme chystat i výstavy do nových sálů,“ uvedl ředitel Východočeského muzea.

Na stavební úpravy totiž plynule navážou práce na vzniku nové expozice Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách.

V zámeckém paláci stavebníci opraví povrchy a skladbu podlah i poškozené části omítek a obnoví kamenické prvky, aby byl prostor připraven pro novou expozici. V místě dnešní truhlárny v budově čp. 2 vznikne Pernštejnská zbrojnice.

Rekonstrukce se dočká také přednáškový sál v přízemí této budovy, v patře pak vznikne pedagogický a výtvarný ateliér. Nové výstavní sály budou vybudovány v dostavbě dvou traktů původních sýpek. Za hospodářskými budovami získají zázemí dílenské provozy. „Stavební práce vycházejí z generelu dlouhodobé prezentace Zámku Pardubice jako pernštejnské rezidence, který jsme dali v minulých letech zpracovat a připomínkovat třem významným českým architektům – Josefu Pleskotovi, Ladislavu Lábusovi a Petru Všetečkovi,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Celková částka za stavební práce a nové vybavení interiérů se přiblíží ke 130 milionům korun, 95 milionů má Pardubický kraj, v jehož majetku zámek je, přislíbeno z peněz Evropské unie.