Ve stejný den v roce 1253 zemřel svatý Richard, biskup z Chichesteru. Ten je patronem zmíněného města ve Velké Británii. V chichesterské katedrále zasvěcené Svaté Trojici se nacházela hrobka s ostatky svatého Richarda. Byla z křehkého místního kamene, a snad i proto se nenadále zhroutila. V 19. století byla znovu postavena.

Jméno však nosil i jiný velký syn Anglie – Richard Lví Srdce (1157 až 1199). Nazván tak byl pro svou velkou osobní statečnost na bojištích.

V církevním kalendáři má dnes svátek Nikita, který žil v 8. až 9. století. Stal se mnichem v medikianském klášteře na úpatí hory Olymp. Byl vysvěcen svatým Tarsiciem a později zvolen opatem. Vzhledem k tomu, že v době vlády císaře Lea III. odsoudil obrazoborectví, byl vypovězen. Když nastoupil na trůn císař Michal Koktavý, mohl se Nikita vrátit. Do své smrti žil jako poustevník nedaleko Konstantinopole. Je patronem exulantů.