„Od začátku července loňského roku do konce března nasbíralo pět řidičů z Pardubicka za různé přestupky dvanáct bodů a přišlo o řidičský průkaz. V celém Pardubickém kraji přišlo ze stejného důvodu o oprávnění řídit motorové vozidlo 31 lidí,“ říká Nataša Hradní z tiskového úseku pardubického magistrátu. „Za prvních devět měsíců platnosti nového silničního zákona v kraji ,bodovalo’ 12 781 řidičů, což jsou necelá čtyři procenta registrovaných řidičů. V rámci České republiky již bylo sankcionováno 5,33 procenta registrovaných řidičů.“ Největší počet neukázněných řidičů je podle statistiky vedené ministerstvem dopravy v Pardubicích a Chrudimi. „V obou městech si od července loňského roku bodový kredit zatížilo po 2 538 řidičích. Při přepočtu na procenta však statistiku vede Přelouč, kde bylo odnětím bodů potrestáno 4,63 procenta všech registrovaných řidičů. Následují Svitavy a Chrudim. Pardubice z této statistiky naopak vycházejí nejlépe, neboť body tu ztratilo 3,11 procent řidičů,“ uvedla Nataša Hradní, podle níž pardubičtí motoristé „nasbírali“ za devět měsíců přes 6 tisíc bodů. „Sankce se liší podle druhu a závažnosti porušení zákona. Z 2 583 řidičů jich více než patnáct set dostalo postih dvoubodový.“

Nejčastějšími přestupky přitom bylo podle zkušeností pracovníků odboru dopravy pardubického magistrátu překročení nejvyšší povolené rychlosti, nerozsvícení světel a jízda bez bezpečnostních pásů.
Stav bodů sdělí pouze písemně

Bodový systém může nejednomu řidiči přinést nemilé překvapení. Při spáchání dopravního přestupku se nemusí na místě dozvědět, kolik bodů vlastně ztratil. Sankce jsou však zaznamenávány v registru řidičů, který v případě pardubického magistrátu vede odbor dopravy. Úřad však nemá povinnost informovat řidiče o bodové změně na jeho kontě. Pouze v případě, kdy řidič dosáhl dvanácti bodů, mu úřad tuto pro něj smutnou skutečnost oznámí a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. „Lidé k nám často volají a chtějí vědět, kolik bodů mají na kontě. Nemůžeme jim to sdělit. Podle zákona musí řidič písemně požádat o výpis ze svého konta a my mu jej vyhotovíme,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa.